De website van de Vereniging Westenschouwens Welvaren is in onderhoud.

Eerstkomende evenement. vrijdag 8 december - 14.00 uur Brasserie ‘Zeelust’ - Steenweg 15 Westenschouwen

Is uw energie toekomstbestendig?

In toenemende mate vraagt ‘het milieu’ onze aandacht. En terecht. De invloed van de mens op zijn leefgebied (onze aarde) is immens.
Grondstoffen worden daardoor steeds schaarser. Dit besef neemt toe en daarmee gelukkig ook tal van initiatieven die ervoor moeten zorgen dat wij geen verdere schade meer aan onze aardbol aanbrengen en tot in lengte van jaren op onze mooie planeet kunnen blijven leven.

Duurzame energie is het onderwerp dat wij op vrijdag 8 december willen presenteren. Specifiek gaan wij in op de Postcoderoos. Onder deze regeling kunnen huishoudens met een kleinverbruiksaansluiting deelnemen in zonne-energie. U krijgt geen zonnepanelen op uw eigen dak, maar op een dak bij u in de buurt. In ruil voor deze bescheiden investering in duurzame energie kent de overheid een belastingvoordeel toe over uw aandeel in het postcoderoos project. U hoeft hier namelijk geen energiebelasting over te betalen op uw eigen energieafrekening. Dit komt neer op ongeveer 2/3 deel van de stroomprijs die u per kWh betaalt.

Wilt u uw steentje bijdragen aan een duurzame samenleving? Bezoek dan deze presentatie. Ook is er volop gelegenheid om van gedachten te wisselen over andere duurzame energievoorzieningen.

De presentatie vindt plaats in brasserie ‘Zeelust’ aan de Steenweg en begint om 14:00 uur. Er wordt een toelichting gegeven door de Saman Groep (Postcode-roos) en door EWSD (Energie Werkt op Schouwen-Duiveland). Deze laatste organisatie heeft als doel ons eiland energie neutraal te maken rond 2030 en in het proces daar naartoe mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt te helpen aan zinvol werk.
U bent van harte welkom enne  …. neem gerust uw buren mee!

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden. Alleen de door u gebruikte consumpties zijn voor uw eigen rekening.

Tijdelijk geven we alleen informatie over aankomende evenementen